= гарантирано качество на предлаганите изделия и оптимални решения за Вашите задачи!

Лед Технолоджис България ООД предлага криптирани USB памети с клавиши – FLASH, SSD, HDD от 16GB до 12TB.
LED Technologies Bulgaria предлага пълен спектър оптоелектронни компоненти - светодиоди, фотодиоди, лазери, трансивери, CWDM и DWDM модули, а също така изделия на тяхна основа. Повече...


Светодиоди, фотодиоди и изделия на тяхна основа, уникално светодиодно осветление

Суперярки свето- диоди в корпуси 3mm, 5mm и "пираня", с тесен, среден и широк ъгъл на излъчване. Мощни светодиоди с Ламбертовски излъчвател.

Високоефективни SMD светодиоди: 3528 - с работен ток 20mА и 5050 - с три чипа в един корпус /3х20 mА/. Мощни SMD светодиоди върху керамика AMOLUX; модули на тяхна основа.

Светодиоди и фотодиоди от средната ИЧ област – идеален компонент за създаване на портативни оптически анализатори на химически вещества от ново поколение.

Светодиоди и фо- тодиоди, покриващи напълно средния инфрачервен диапазон 1600÷5000 nm

Лазери и модули, телекомуникационно оборудване

Супермощни полу- проводникови лазери със средна мощност до 4 W, импулсна мощност до 100 W, с приложение в меди- цината, за рязане, заваряване, локализиране.

Червени, зелени и инфрачервени ед- норежимни лазер- ни диоди с мощност от 5 до 100 mW, лазерни модули с колимираща оптика

Лазерни и фотоприемни модули за влакнесто-оптични кому- никационни линии, оптични трансивери, CWDM модули

Телекомуникацион- но оборудване: мултиплексори, измервателно оборудване за влакнесто-оптични комуникации. Видеонаблюдение

Модули за IP мониторинг и аналогови датчици

Модули за IP мониторинг

Аналогови датчици за влажност, темпе- ратура, движение, напрежение, дим, вода и др.

   

LED      OPTOtech        

LED Technologies Bulgaria ООД, 7700 Търговище, ул.“Панагюрище” 10, БЦ-БИ, офис 7
GSM +359 898 778128 ; E-mail: office@ledbg.eu

Webmaster | ©2009 - 2015 LED Technologies Bulgaria LTD