= гарантирано качество на предлаганите изделия и оптимални решения за Вашите задачи!

IP мониторинг

ЛЕД Технолоджис България предлага два основни модула за IP мониторинг. Модулите 5500824 и 5510824, които са представени по-долу, имат възможност да се комбинират с GSM модем 5500910, който се поръчва отделно.

Основен модул за мониторинг 5500.824

HHL packageHHL package Област на приложение — мониторинг на обекти. Възможно е включване на до 8 аналогови датчика, до 12 цифрови, два 1-Wire/I-touch button, 16 сухи контакта и 4 релейни устройства и един модем GSM и модули за разширение като RS и BU.


Модул за мониторинг на 4 розетки 5510.824

HHL packageHHL package Възможно е включване на до 8 аналогови датчика, до 12 цифрови, два 1-Wire/I-touch button и 4 розетки, един модем GSM. Възможност за добавяне на модули за разширение като RS и BU. Модулът 16 сухи контакти се поставя отделно.


Webmaster | ©2009 LED Technologies Bulgaria LTD