= гарантирано качество на предлаганите изделия и оптимални решения за Вашите задачи!

Общи характеристики и обозначения на светодиодите

Код за обозначение на светодиодите:

Код за обозначаване на LED

LED voltage LED Currant
LED temperature LED reverse LED temperature

 


Webmaster | ©2009 LED Technologies Bulgaria LTD