= гарантирано качество на предлаганите изделия и оптимални решения за Вашите задачи!

CWDM модули за спектрално уплътнение

HHL packageМодули на основата на едночестотни DFB лазерни диоди излъчващи на дължина на вълната на стандарта CWDM: 8 канала в диапазона от 1290 до 1430nm, с интервали 20nm и 8 канала в диапазона от 1470 до 1610nm с интервали 20nm.

Приложение: с тесния си спектър на излъчване, (+/- 3nm), CWDM модулите успешно се използват в комуникационни оборудвания, исползващи принципа на спектрално уплътнение със скорост на предаване на информацията до 2.5 Gbit/s.


Най-често използвани модели лазерни диоди в аналогово и цифрово оптично оборудване

Модел Мощност на излъчване, mW Дължина на вълната, nm Макс.скорост на предаване Мbit/s Тип на корпуса
 OM-LD-CWDM-12XX  0.5...2.0 1290-1430 2500 4-pin
 OM-LD-CWDM-14XX  0.5...2.0 1470-1610 2500 4-pin

Освен това, неразделна част за организацията на мултиплексирането и демултиплексирането, е пасивната оптична част - MUX и DEMUX, която също можете да поръчате, като изберете нужният спектрален диапазон.

Формула за поръчки:

OM-LD-CWDM-1AAA-B-C-D-E-F

Където:
OM-LD-CWDM - тип на изделието;
AAA - дължина на вълната по CWDM стандарта;
B - скорост на предаване: до 1250/2500 Mbit/s;
C - изискваната изходна оптична мощност, mW;
D - тип оптичен изход: влакнест - Р*, розетка - R;
E - наличие на изолатор: без изолатор - "-"*/ с изолатор-І;
F - тип на контакта - FC*/ST/LC/SC.

* — Базово изпълнение. Евентуални индивидуални изисквания към изделията могат да бъдат уточнени допълнително.


Webmaster | ©2009 LED Technologies Bulgaria LTD