= гарантирано качество на предлаганите изделия и оптимални решения за Вашите задачи!

Аналогови датчици

Максимално възможното разстояние между аналоговите датчици за физически величини (с изключение на датчиците за допир и ниво) и главния модул или модулите за разширение е 30-50 м., в зависимост от типа на използваиня кабел. За максимално удължаване препоръчваме да се използват кабели UTP, STP и да се избягват плоските телефонни кабели. Датчиците за допир и ниво сработват на разстояние от няколко километра.

 Датчик за температура 5500.500

Датчик, необходим за измерване на температурата в помещения.
Диапазон на измерване - (-40)÷(+100)°С.


 Датчик за измерване на температура на открито 5500.501

Датчик, необходим за измерване на температурата на открито, с възможност за използване и в помещение.
Диапазон на измерване - (-40)÷(+100)°С.


 Датчик за влажност 5500.511

Датчик, необходим за измерване на влажност от 20 до 95% в помещения с относителна точност 5%


 Датчик за променливо напрежение 5500.520

Датчик, необходим за измерване на напрежението на променлив ток от 0 до 250 V.


 Датчик за постоянно напрежение 5500.525

Датчик, необходим за измерване на напрежението на постоянен ток. Диапазон на измерване - от 0 до 60 V.


 Датчик за отваряне на врати 5500.530

При монтирането му във врати, прозорци и т.н., датчикът контролира състоянието на вратата/ прозореца: отворена/затворена.


 Датчик за дим 5500.560

При монтирането му в помещения, шкафове и т.н., датчикът следи за появата на дим.


 Датчик за движение 5500.570

Използва се за контрол на движения в инфрачервения диапазон.


 Датчик за протичане на вода 5500.590

При докосване на металните пръти от воден филм, датчикът показва появата на влага. Възможно е задействане на датчика при висока влажност на повърхността му. В този случай е необходимо датчика да се замени с датчик за ниво. Внимание, металните пръти са детектор на вода, монтират се задължително надолу възможно най-близко до пода на помещението!


 Преобразувател 4-20mA 5500.420

Преобразувател, предназначен да измерване на постоянния ток с изход 4-20mA на различни сензори и преобразуване на данните във формат за системи за IP мониторинг. Интерфейсът на системата позволява да се определи сензора и да се въведе функция за пресмятане на данните. Датчикът използва електрическа изолация от 3 кV на разклонител.


 Кабелен датчик за засичане на вода 5500.591

При включване към него на кабел за засичане контролира появата на вода. При намокряне на кабела с вода, датчика показва наличието й в течение на няколко секунди. Възможно е задействане на датчика при голяма влажност на повърхността му.


 Датчик за вибрации 5500.540

Датчикът се използва за монтаж на стени, прозорци и т.н., контролира вибрациите на повърхностите Регулируема амплитуда на вибрациите.


Кабел за засичане на вода 5559.050

Дължина на кабела: 50м, време за отговор:10–15 секунди.


Webmaster | ©2009 LED Technologies Bulgaria LTD