= гарантирано качество на предлаганите изделия и оптимални решения за Вашите задачи!

Приемо-предавателни оптични модули (трансивери)

ЛЕД Технолоджис България предлага модули на основата на неохлаждаеми MQWInGaAsP Фабри-Перо (или DFB) лазерни диоди и InGaAs/InP PIN фотоприемници, интегрирани със схемите за управление и контрол. Предлагат се в корпуси промишлен стандарт 1x9-pin, SFP, SFF, GBIC с влакнести изходи и в розетъчно изпълнение. .

трансивериПриложение: Модулите притежават широк диапазон на работна температура, висока стабилност на параметрите, ниско ниво на собствен шум и са предназначени за работа в цифрови влакнесто-оптични комуникационни линии с дължина до 120 km и скорост на предаване на информацията до 2500 Mbit/s. Широко разпространени модели за дуплексна свръзка, работещи на стандартните две дължини на вълната 1310 и 1550 nm и модели, предназначени за използване в съвременната свързваща апаратура, използващи принципа на спектралното уплътнение (cWDM).

Нова разработка - модул от серията OM-TRD-X - може да бъде оптимизиран на скорост на предаване 2/8/34/155, с висока чувствителност на приемника до -50 dBm, изготвя се в пластмасов корпус по стандарт 1x9pin с влакнести изходи и в розетъчно изпълнение. Област на използване FAST Ethernet, fddi, atm, stm-1(oc-3) и др. Тип обработваеми сигнали - уравновешенные кодове тип БИФ, CMI, 4B/5B и др.


Модел Макс. скорост на предаване Mbit/s Дължина на волната, nm Чувствителност, dBm
OM-TRD-X21290...1610-50
8-46
34-43
155-36
OM-TRD-622-X622-30
OM-TRD-1250-X1250-22
OM-TRD-2500-X2500-18

Модулите се предлагат:

  • във всякакъв вид корпус -1X9 pin, SPF, SFF и GBIC,
  • за всяко разстояние - от 2 до 120 km,
  • за всяка скорост на предаване - от 2 до 2500 Mbit/s

Формула за поръчки:

OM-TRD -A-B-C-D-E-F-G-H

Където:
OM-TRD - тип на изделието;
A - тип на корпуса -1X9*/SPF/SFF/GBIC;
B - Необходима скорост на предаване - Mbit/s;
C - тип на приемо-предавателя: 1 - едновлакнест, 2* - двувлакнест, 3 - СWDM;
D - работно разстояние, km;
E - тип оптичен изход: розетка - R*, влакнест - Р;
F - тип на контакта - SC*/ST/LC/FC;
G - Тип на влакното - SM*/MM (50 или 62.5 mkm) ;
H - Захранващо напрежение - 5*/3.3V.

* - Базово изпълнение. Евентуални индивидуални изисквания към изделията могат да бъдат уточнени допълнително.


Webmaster | ©2009 LED Technologies Bulgaria LTD